Start

Ändringar på hemsidan

2016-02-06 Valpsidan

2013-07-18 Valpsidan

2013-06-27 Valpsidan

2012-08-27 Valpsidan

2012-03-01 Ny film på valparna

2012-03-01 Nya foto på Valparna

2012-02-05 Valpar

2012-02-05 Bono. Ögonlyst och patellaundersökt 2011-11-11 utan anmärkning.

2012-02-05 Länkar till filmer på våra hundar.

2011-12-27 Nya foto på Zid

2011-12-27 Valpar på gång, se valpsidan

2011-07-03 Valpar, M-kull och N-kull

2011-05-15 Ändringar på valpsidan, startsidan och ny blogg.

2010-08-01 Ändringar på Våra Jack Russell

2010-01-22  Vi har valpar

2010-01-22  Följ valparna här!

2010-01-13  Nya länkar

2009-12-20  Valpsidan uppdaterat.

2009-07-11  Nytt foto på Brain Jack's Indiana Adventure

2009-07-11  Foto på Doris syster.

2009-02-27 Nya foto

2009-02-08  MIB är nu ögonlyst. Ögon UA / Eyes Clear

2009-02-03 Nya foto på Jalla-Jalla och Jatzie

2009-02-03 Jack-Pot har övergått till fodervärds ägo.

2009-01-06 Nya foto på valparna. Se J-kullen

2008-12-13 Nya foto på valparna. Se J-kullen

2008-12-04 Valpar till salu! Se mer på valpsidan.

2008-11-09  Selma är dräktig, se valpsidan

2008-11-09  Foto från valpträffen.

2008-11-09  Nya foto, Brain Jack's Indiana Adventure

2008-10-08  Boken utgiven, se JR boken

2008-08-20  Nytt foto, Brain Jack's Indiana Adventure

2008-07-06  Grattisar på startsidan.

2008-07-02  Ny sida, Brain Jack's Indiana Adventure

2008-07-02  Ny sida, Beldio's Doris Hjerta

2008-07-02  Nya foto, Brain Jack's Ghost'n Goblins

2008-06-20  Foto på Brain Jack´s Incredible Bea, se I-kullen

2008-06-20 Startsidan, nytt foto.

2008-06-15  Foto på valparna, se I-kullen

2008-05-31  Foto på valparna, se I-kullen

2008-05-25  Foto på valparna, se I-kullen

2008-05-12 Information om valpträffen som vi skall ha den 8. juni, länk.

2008-05-10  Foto på valparna, se I-kullen

2008-04-27  Foto på valparna, se valpsidan

2008-04-24  Valpsidan uppdaterat.

2008-02-23  Tik parad se valpsidan.

2008-02-17  Ny sida, Brain Jack's Ghost'n Goblins

2008-01-26  Nya foto på Bosses sida

2008-01-26  Nya foto på startsidan